Gençler Cumhuriyeti anlattı

0

Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlere “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak sizin için ne anlama geliyor? En bu¨yu¨k kazanımlarımız sizce nelerdir?” ve “Cumhuriyetimizin ikinci yu¨zyılına girerken hem u¨lkemiz hem kendiniz için beklentileriniz, hayalleriniz neler?” sorularını sorduk. İşte gençlerden gelen cevaplara…

  1. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak sizin için ne anlama geliyor? En bu¨yu¨k kazanımlarımız sizce nelerdir?”
  2. Cumhuriyetimizin ikinci yu¨zyılına girerken hem u¨lkemiz hem kendiniz için beklentileriniz, hayalleriniz neler?

Kardelen Özdemir: ‘Mu¨cadele edeceğiz’

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Gençlik Birimi u¨yesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Faku¨ltesi öğrencisi

1. Cumhuriyetimizin 100. yılında oldukça heyecanlıyım ama bir yandan da du¨şu¨nceliyim. Atamızın bize emanet ettiği rejimi bu baskıcı politikalar karşısında ne kadar koruyabileceğiz diye. Yıllardır toplum yozlaştırılmaya, Cumhuriyete gölge du¨şu¨ru¨lmeye çalışılıyor. Aklın ve bilimin öncu¨lu¨ğu¨nde özgu¨r du¨şu¨nceli demokrat bireyler olarak yetişen bizler var gu¨cu¨mu¨zle bu yozlaşma karşısında mu¨cadele edeceğiz. Cumhuriyet rejimi sayesinde Tu¨rk halkı birbirinden değerli kazanımlar elde etmiştir. Milli Mu¨cadele’nin simgesidir Cumhuriyet. Kara kalpaklıların özgu¨rlu¨k direnişidir. Kadınların varoluş mu¨cadelesinde sesini tu¨m kıyılara duyurabildiği eşsiz bir şarkıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet yönetiminin temelinde laiklik yatar, demokratikleşme su¨recinin aydınlık yu¨zu¨du¨r. Geçmişten bu yana kadar verilen özgu¨rlu¨k mu¨cadelesinde ne du¨şu¨nceyi ne de du¨şu¨nmeyi yasaklayabilmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, çağdaş bir nesil yetişmişse bu, Atatu¨rk’u¨n dehasının eseridir.

2. Bizim devrimci ve yenilikçi, Atatu¨rk ilkelerine ve inkılaplarına bağlı aydınlarımız, akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz olduğu mu¨ddetçe demokrasiyle gu¨çleneceğiz. Çağdaş gençlik, çağdaş akıl daima var. Asıl dayanışma zamanı bugu¨ndu¨r. Asıl bize du¨şen Cumhuriyeti, Atatu¨rk Cumhuriyetini kurtarmak ve ilelebet payidar kılmaktır. Kadın hakları ve kadın özgu¨rlu¨ğu¨ liberal demokrat ortamlarda gelişir. Otoriter ve muhafazakâr toplumlarda kadın haklarında gerileme göru¨lu¨r. Kadınların ilk defa yurttaş olarak kabul gördu¨ğu¨, eşitliğe giden yolda önemli bir ilerleme olan bu sistem, eğitim sayesinde daha göru¨nu¨r olmuştur. Bu u¨lkede cu¨zzamla, hastalıklarla, eğitime ulaşamayan kız çocuklarına destek olmak için verdiği mu¨cadeleyle unutamayacağımız Tu¨rkan Saylan’ın yıllar önce dediği gibi “Her eğitimli kadının bu Cumhuriyete bir borcu vardır.” Borcumuz var, gerici zihniyete karşı su¨rdu¨receğimiz akıl ve bilimin yolunda çağdaş bir nesil için borcumuz var.

Hamza Kaya: ‘Mucize yaratacağız’

ÇYDD Gençlik Birimi u¨yesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mu¨hendisliği öğrencisi

1. Zaman zaman umutsuzluğa du¨ştu¨ğu¨mu¨z anlar yaşasak da Cumhuriyete her zaman borçlu olduğumuzun farkındalığıyla aydınlığa inancımızı hiçbir zaman ve hiçbir koşulda yitiremeyiz. Çu¨nku¨ her koşulda mu¨cadele etmeyi bize ulu önderimiz öğretmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk, Nutuk’un sonunda da yer alan Gençliğe Hitabesi’nde bunu bize vasiyet etmiştir. Atatu¨rk ilke ve devrimlerine bağlı kalarak Cumhuriyetin kazanımlarını korumayı her zaman görevimiz bilerek gericiliğe, karanlığa ve bağımsızlığımızı tehdit eden her tu¨rlu¨ gu¨ce karşı mu¨cadelemizi son nefesimize kadar su¨rdu¨receğimizi biliyorum. Her tu¨rlu¨ olumsuzluğa karşın cumhuriyet meşalesini elinde taşıyan gençlerin gelecek kuşakları da aydınlatmaya devam edeceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

2. İkinci yüzyıla girerken ne yazık ki cumhuriyet kavramının içinin her geçen gün daha çok boşaltılmaya çalışıldığını görüyorum. Laikliğin aradan bir asır geçmesine karşın hâlâ tartışma konusu olması aslında önümüzde daha çok yol olduğunun bir göstergesidir. Geçen bir asırlık süre zarfında demokrasi kültürünün halen oturamamış olması, yargı bağımsızlığı, refah toplumu ve sosyal bir hukuk devleti olmamız için mücadele etmemizin gerekliliği ortadadır. Değişen dünyada kendimize yer edinmek istiyorsak Atatürkçülüğü içselleştirmek mecburiyetindeyiz çünkü Atatürkçülük kavramı dogmatik bir ideoloji değil tam tersi akıl ve bilimle değişmeyi ve gelişmeyi hedefleyen bir çağdaşlaşma modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Mucizeler bekleyince gerçekleşmez mucize istiyorsak kendimiz yaratmalıyız. 

Sinem Korkmaz: 

TEV Üstu¨n Başarı bursiyeri, TEVİTÖL mezunu ve Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji çift ana dal 4. sınıf öğrencisi

1. Ölu¨msu¨z bir liderin önderliğinde ku¨llerinden doğmuş milletin bağımsızlığı kazanmasının 100. yılını kutladığımız bugu¨nlerde u¨lkemizde ve du¨nyada zor dönemler yaşıyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimseyen Atatu¨rk’ten aldığımız değerlere sahip çıkma şuurunun verdiği sorumluluk ile bu zor zamanları aydınlatan ve bir asrı deviren Cumhuriyetimizi layıkıyla kutlamak, yaşatmak için biz gençler ne yapmalıyız sorusuna cevaplar arıyorum. Bu noktada edindiğim bir farkındalığı bu soruya istinaden paylaşmak isterim: 1919’dan başlayarak kurucu kadronun omuzlarında yu¨kselen ve bizim su¨rdu¨rmek için çalıştığımız 100 yıllık bir tarih, zafer, kutlamaların en değerlileri ve özelleri ile yaşanmalı. Fakat sahip olduğumuz Cumhuriyetin ilmek ilmek dokunulmuş, yaratılmış eserlerinin bizlere hatırlattığı gibi Cumhuriyet’in her gu¨n kutlanılacak, her gu¨n sahip çıkılacak, her gu¨n yaşanacak ve yaşatılacak bir emanet olduğunu unutmamalıyız. Çu¨nku¨ eğer bugu¨n ben bir kadın olarak eğitim alabiliyor ve sosyal hayatta var olabiliyorsam, her sabah uyandığımda özgu¨r gu¨nlere gözlerimi açıp bayrağımı görebiliyorsam, anadilimi, ku¨ltu¨ru¨mu¨, tarihimi kaybetmeden yaşayabiliyorsam, geçmişime baktığımda gururlanıp gelecek için gu¨ç bulabiliyorsam, demokrasi ile halk olarak sesimi başkentte duyurabiliyorsam, aklın ve ilmin izinden giderek laik bir hayat su¨rebiliyorsam bunların hepsini her şeyin temeli olan Cumhuriyete borçluyum. Bizlere bırakılmış bu kazanımların ve çok daha fazlasının koruyucu ve su¨rdu¨ru¨cu¨ değeri olan Cumhuriyeti her gu¨n, her an, her yıl daha bu¨yu¨k coşku ve gururla kutlamalıyız çu¨nku¨ sahip olduğumuz yegâne emanet Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin du¨nu¨, bugu¨nu¨ ve bizlerle gu¨zelleşecek yarınları kutlu olsun.

2. Cumhuriyet, Atatu¨rk genci olarak şunu söyleyebilirim ki Cumhuriyetimizin ikinci yu¨zyılı, yarınları ve onun ilelebet payidar kalmasını sağlayacak olan biz gençleriz. Tu¨rkiye Cumhuriyeti’nin tarihe kıyasla kısa fakat gururlu geçmişine baktığımızda az zamanda bu¨yu¨k işler başarmış bir milletin torunları olduğumuz aşikâr olsa da hâlâ yapılacak çok işimiz, yu¨ru¨necek çok yolumuz var. Bu u¨lkenin kurucusunun biz gençlere söylediklerine kulak verdiğimizde ise yapacaklarımıza dair yu¨ru¨yeceğimiz bu yol aydınlanmaktadır: Çalışmak. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için durmadan, yılmadan, bıkmadan çalışmak başta kendime, sonrasında ise bu¨yu¨klerime, akranlarıma, ku¨çu¨klerime biçtiğim en bu¨yu¨k sorumluluktur. Bizlerden beklenen, tarihin tanık olduğu en ileri göru¨şlu¨ liderlerden biri olan ulu önder Mustafa Kemal Atatu¨rk tarafından belirtildi. Atatu¨rk “Bu¨tu¨n u¨midim gençliktedir” dedi ve Tu¨rk istiklalini, Tu¨rk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve mu¨dafaa etmeyi, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmayı biz gençlere görev kıldı. Bu nedenle cumhuriyetin istediği fikri hu¨r, vicdanı hu¨r, irfanı hu¨r nesilleri olarak du¨n burada olduğumuz gibi yarın yine Cumhuriyetin bekçileri olarak burada olmaya devam edeceğiz ve Atatu¨rk Tu¨rkiye’sini yu¨kselteceğiz. Bu emelde kendimi durmadan geliştirmek, ilerleyen du¨nya çağında geri kalmayarak bilim u¨retmek, bu topraklara fayda sağlamak yegâne amacımdır. Bir genç olarak Cumhuriyetimizin ikinci yu¨zyılında u¨lkemden, milletimden beklediğim ise bu u¨lkeyi kurarken sahip olduğumuz milli şuurun unutulmaması, yarınlar için umutsuzluğa kapılmadan çalışılması ve biz gençlere inanılarak yanımızda olunmasıdır.

Agit Elgün: ‘Her s¸ey daha iyi olacak’

TEGV mezunu, bilgisayar mu¨hendisi

1. Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak benim ic¸in; merak ve heyecan ile dolu olan ilkokul o¨gˆrencisi Agit’in kendi meslegˆini bulacak imka^nı yakalamasıdır. Meraklı Agit, bilgisayar ile ilk defa Tu¨rkiye Egˆitim Go¨nu¨llu¨leri Vakfı (TEGV) dersliklerinde tanıs¸tı. Ve ilk is¸i oradaki bilgisayarın kablolarını c¸ıkarıp takmak, toplu mouse’ların altındaki topu c¸ıkarıp inceleyip nasıl c¸alıs¸tıgˆını anlamak oldu. Bunları yaparken TEGV go¨nu¨llu¨leri hep yanında oldu. Aldıgˆı bu destek ile beraber derslerine c¸ok c¸alıs¸ıp, ailesine karne hediyesi olarak bilgisayar aldırdı. TEGV sıralarında aldıgˆı o¨zgu¨ven ve merak onun hayatının meslegˆini bulmasına yardımcı oldu. S¸u an Tu¨rkiye’nin en bu¨yu¨k holding bu¨nyesi altında bilgisayar mu¨hendisi olarak c¸alıs¸maktayım. Cumhuriyetimizin en bu¨yu¨k kazanımları arasında u¨lkemizde hic¸ imka^nı olmayan c¸ocuklara bu imka^nların sagˆlanıp hayatlarını degˆis¸tirecek bir yola girmeleri vardır.

2. Cumhuriyetimizin ikinci yu¨zyılına girerken beklentilerim arasında en bu¨yu¨ğu¨, u¨lkemizin hayallerine koşabilecek çocuklarına imkan verilmesidir. Bu imkanları elde eden çocukların ilerde u¨lkemizin refah seviyesini artıracak şekilde çalışması, hatta iş imkanlarını yaratmasıdır. Ben TEGV mezunu ve hayalimdeki meslekle TEGV’de tanışan biri olarak yeni yu¨zyılımızda her şeyin daha iyi olacağına tu¨m kalbimle inanıyorum.

Ferhat Arıcan: ‘Emanete sahip çıkacağız’

Olimpiyat madalyalı jimnastikçi

1. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatu¨rk’u¨n bizlere en bu¨yu¨k armağanı Cumhuriyetimiz 100. yaşını kutluyor. Dile kolay 100 yıl. Kurtuluş Savaşı’nda, gu¨zel u¨lkemizin bağımsızlığı ve bizlerin geleceği için canlarını hiçe sayarak savaşan, başta Mustafa Kemal Atatu¨rk olmak u¨zere tu¨m silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatu¨rk’u¨n bizlere bıraktığı en bu¨yu¨k emanet. Cumhuriyet, ömru¨mu¨z boyunca gururla koruyacağımız bir emanet. Cumhuriyet, yaptığımız her işte kalbimizde Atatu¨rk sevgisini hissetmek demek benim için. Ne mutlu bana ki u¨lkesini uluslararası platformlarda temsil etme şansı bulan bir sporcu olarak bu mirasa sahip çıkma şansına eriştim. Cumhuriyetimizin yu¨zyılına cimnastik branşında birçok ilki yaşattım. Önce 2016 yılında Rio’da gerçekleşen olimpiyatlarda, u¨lkemizi cumhuriyet döneminde cimnastikte temsil eden ilk erkek sporcu oldum. Bir sonraki olimpiyatlarda ku¨rsu¨ye çıkarak tarihimizin cimnastik branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandım. Dileğim daha nice başarılara imza atmak ve gelecekte bizlerin aydınlık geleceği olacak gençlere yol göstermek. Cumhuriyetimizi hep beraber daha ileri taşıyacağız.

2. Cumhuriyetimizin ikinci yu¨zyılında, nasıl ki bundan önce şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıysak, aynı şekilde hatta daha çok çalışmalıyız. Sanat, bilim, spor, teknoloji… Alan fark etmeksizin eskisinden de çok çalışarak Atamızın en bu¨yu¨k mirası Cumhuriyetimize sahip çıkacağımız, onu her zaman ileriye taşıyacağımız bir yu¨zyıl olmasını temenni ediyorum.

Aslı Uslu: ‘Eşit haklar en büyük kazanım’

1. Yabancı ülkeler tarafından işgal edilmiş bir ülkeyi yaptığı Kurtuluş Savaşı sonrası silah arkadaşlarıyla beraber kurtaran ve yeni baştan bir devlet kuran, kurduğu bu devleti de Cumhuriyet ile taçlandırdıran Mustafa Kemal Atatürk’e saygımız sonsuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlanması hepimizin üstüne düşen vefa borcudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, erkek kadın demeden eşit haklara sahip, özgür insanlar olarak yetişmek ve bu toprakların dünyaca saygınlık kazanmış bir ülke haline gelmesi en büyük kazanımlarımızdandır.

2. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken ülkemiz için beklentilerimiz, ülkemizde huzurun ve refahın devam etmesi, dünyada her bakımdan imrenilecek bir toplum haline gelmek, sanat bilim ve her türlü evrensel alanda hep başı çekmektir.

Kendimiz için ise Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının yolundan giderek yaptığımız mesleğin zirvesine çıkmaktır. Genç bir bale sanatçısı adayı olarak en büyük hedefim, Türk balesini dünya sahnelerine taşıyıp ve tanıtıp bale sanatı anlamında da önde gelen ülkeler arasında olmaktır. Şu an ülkemizde özgürce sanatımızı icra edebiliyorsak Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önem ile konservatuvarların açılmasını istemesi sayesindedir. İşte tüm bunlar çalışmak, birbirimize kenetlenmek ve Cumhuriyetimize sahip çıkmakla olur diye düşünüyorum. Milletimizin daha nice yüzyıllar boyunca Cumhuriyet Bayramı kutlaması en büyük hayalimdir.

Arzu Akkurt: ‘100. yıl büyük bir gurur ve mutluluk’

TEGV mezunu, Galatasaray ve futbol kadın milli takımı oyuncusu

1. Cumhuriyetimizin 100. yılı benim için gurur ve mutluluk anlamına geliyor. Kız çocuklarına ilham olmak, özgüvenlerini ve yapabilecekleri şeyleri artırmak ve yapabilecekleri şeylere inanmalarını sağlamak en büyük kazanımlarımızdır. Çünkü insanın inanıp da başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

2. Ülkem için beklentilerim ilk olarak kadınlarımıza verilen değerin artması. Spora, sanata ve eğitime verilen önemin finansal anlamdaki bakış açısından çıkıp bu alanlarda başarıyı getirecek zorlu süreçlerin en doğru ve güzel şekilde planlanması. Bu vizyonla çocuklara yapılacak yatırımın da küçük yaşlarda başlamasının ülkemizin geleceği için çok daha iyi olacağına inanıyorum. Kendim için ise ülkemi güzel yerlerde başarıyla temsil etmek, gururlandırmak en büyük hayalim. 

Kumsal Cemre Badem: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Bir önder düşünün… Bir milleti yok olmaktan kurtaran, zorlu savaşlarla bağımsızlık mücadesi vererek bir destan yazan! Ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Ankara’da açarak dünyaya gururla egemenliğini duyuran. Üç yıl sonra… Tarih 28 Ekim 1923, o akşam Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü çınlıyordu kulaklarda: “Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.” İşte bu kararlı cümlenin üzerinden tam yüzyıl geçti. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti bizlere bıraktı. Bizler bu emaneti sonsuza dek koruyacağız. O büyük liderin açtığı yolda, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Bilimde, sanatta sporda daima ileri taşıyacağız.

Ya Cumhuriyet olmasaydı? Yaşama hakkımız olur muydu? Seçme ve seçilme hakkımız olur muydu? İstediğimiz okulda, istediğimiz bölümde okumayabilir miydik? Yani eğitim hakkımız olur muydu? Bunları hiç düşündünüz mü? Bunların hiçbiri olmazdı. Çünkü milletin kaderi bir kişinin elinde yani padişahın elinde olurdu. Oysa bugün geleceğim için okuyabiliyorsam, seçme ve seçilme hakkına sahipsem tüm bunlar Cumhuriyet sayesinde kazandığım haklardır. Cumhuriyeti ve tüm bu imkânları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum. Bu borç asla bitmeyecek.

Merhaba ben Kumsal Cemre Badem, 10 yaşındayım, İzmir’de yaşıyorum. Öğrencisi olmaktan çok mutlu olduğum Çakabey Okulları 5. Sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık üç yıl önce Uluslararası Matematik Sınavı’nda “Dünya ve Türkiye Matematik Birincisi” oldum. Aynı zamanda iklim aktivisti olarak çeşitli çalışmalarım bulunmakta. Bütün gençlere sesleniyorum: “Hayallerinizin peşinden koşun, istersek yapamayacağımız bir şey yok.”

Ayrıca iklim aktivisti olarak iklim krizine de değinmeden geçemeyeceğim. İklim krizi dünyamızın en büyük sorunlarından biri. Bunun etkilerini ortadan kaldırmak için 2015 yılında Paris İklim Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın üzerinden yaklaşık sekiz yıl geçti. Bu anlaşmayla hedeflenen iklim krizinin etkilerini kademeli olarak azaltmaktı. Ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres geçtiğimiz Ağustos ayında “Küresel ısınma döneminin bittiğini artık küresel kaynama çağının başladığını” ifade etti. Yani iklim krizinin etkilerinin daha da arttığını söyledi. Bu duruma dur demek bizim elimizde. Kaybedecek zamanımız yok. Çünkü “Yaşacayacak Başka Bir Dünyamız Yok!” Böyle özel bir günde Cumhuriyetimizin 100. yılında bana düşüncelerimi yazma fırsatı veren Cumhuriyet ailesine teşekkür ediyorum.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Antalya Haber Sunucu
meritking